Đô Thị Hóa Là Gì? Đặc Điểm Và Tác Động Của Việc Phát Triển Đô Thị Hóa

Thời đại công nghệ lên ngôi nhanh chóng, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, đây là một trong những điều kiện để phát triển đô thị. Cùng với đó là các vấn đề về rác thải khiến cho môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm nặng nề. Để có thể hoàn thành…

Không gian đô thị là gì? Định hướng phát triển khu đô thị năm 2022

Không gian đô thị đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp tăng sự gắn bó của dân cư với khu phố, thành thị và cộng đồng địa phương. Để đảm bảo nhưng người dân ở khu đô thị luôn cảm thấy thoải mái và tự do…

Chương Trình Phát Triển Đô Thị Theo Thông Tư 12/2014/TT- BXD

Theo thông tư số 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt về chương trình phát triển đô thị. Phát triển đô thị toàn tỉnh được lập cho tỉnh hoặc thành phố thuộc Trung ương. Với mục tiêu thúc đẩy kinh tế và tăng trưởng xanh  ở khu vực đô thị. Chương trình đô…

Đô Thị Sinh Thái Là Gì? Những Tiêu Chí Để Xây Dựng Đô Thị Sinh Thái?

Trong những năm gần đây, các phong trào xây dựng khu đô thị sinh thái, thành phố trong sự cân bằng với thiên nhiên đã phát triển trên toàn thế giới. Để có thể đáp ứng được điều này chúng ta cần thực hiện tốt các hệ thống quy hoạch để đảm bảo các khu…

Văn hóa công ty là gì

Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp đều cần phải có một trật tự riêng, một bản sắc riêng. Khi vào mỗi công ty chúng ta cần tuân theo các nguyên tắc để làm việc một cách thống nhất và hiệu quả.  Văn hóa công ty đóng vai trò to lớn để quyết định sự thành…

Thống kê rác thải ở Việt Nam

Theo thống kê, lượng rác thải ra môi trường tại Việt Nam trung bình mỗi năm khoảng 1,8 triệu tấn. Việt Nam là đất nước nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và vượt mức trung bình so với toàn cầu. Vì quản lý và xử lý rác thải nhựa…

Kế hoạch chống rác thải nhựa

Sự phát triển của công nghiệp hóa hiện đại hóa khiến mật độ tăng nhanh đột biến. Dân số tăng nhanh kéo theo nhu cầu sống ngày càng cao, yêu cầu về vấn đề bảo vệ môi trường đang ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong sinh hoạt, các loại rác thải từ…

Môi trường sinh thái

Môi trường sinh thái là một mạng lưới tổng thể bao gồm đất, nước, không khí và các cơ thể sống trong một tổng thể toàn cầu. Các tác động tích cực và tiêu cực của môi trường sống ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của các loài sinh vật. Để…

Ô nhiễm môi trường nước

Nước được xem là nguồn tài nguồn tài nguyên để duy trì sự sống cho mọi sinh vật trên hành tinh. Tuy nhiên, khả năng nhận biết của con người về sự khan hiếm nước còn hạn chế, điều này dẫn đến vấn nạn con người chưa biết sử dụng và tiêu thụ nước để…

Ô nhiễm môi trường biển

Thế giới đang bước vào guồng quay của công nghiệp hóa hiện đại hóa, sự phát triển vượt trội của nền kinh tế  biển đặc biệt là trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và dầu khí. Đây là những nguyên nhân chủ quan dẫn đến hiện tượng ô nhiễm môi trường biển. Hậu…